Do práce na kole

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/20.00497
Zahájení projektu: 21. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Lávka pro pěší a cyklisty Beroun je Projekt obsahující:
- cyklotrasu od nádraží ČD do berounské nemocnice
- odstranění havarijního stavu lávky pro pěší u železničního mostu, jejíž obnovou bude umožněno její užití pro pěší i cyklisty
- dále obnovu přístupových chodníků upravených jako cyklostezky..
Sloužit bude pro každodenní cyklodopravu především do zaměstnání a k nádraží ČD. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek pro pravidelné využití cyklodopravy a zvýšení dopravní bezpečnosti - zkrácení dojezdové vzdálenosti o cca 3 km, která v současné době vede po přetížených komunikacích II. třídy. Dopravně inženýrská opatření na cyklotrase a obnova cyklostezky přes lávku zajistí větší bezpečnost cyklistů. Vybudování cyklotrasy a obnovu lávky vč. příjezdových cyklostezek zajistí město Beroun jako investor celé akce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 805 156,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 553 850,00 Kč
 
Celková částka: 10 359 007,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena