II/121 Votice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/07.00153
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 21. 1. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem řešení tohoto projektu je rekonstrukce části silnice II/121, která je páteřní komunikací obce Votice. Jde o rekonstrukci průtahu městem, který dopravně napojuje město Votice na okolní silniční síť ČR. Rekonstruovaný úsek má 549 m a je rozdělen na tři části: v první jde o rekonstrukci části silnice II/121/I, druhou tvoří vybudování malé okružní křižovatky, třetí částí je rekonstrukce ulic Kláštěrní a Pražská.
Celý návrh řešení spočívá v úpravě s usměrněním dopravy a s možností lepšího využití pozemků. Důraz je kladen na bezpečnost a plynulost dopravy. Konstrukce vlastní ulice má asfaltový kryt. jedná se o vozovku navrženou přibližně dle katalogu vozovek pozemních komunikací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 994 809,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 116 730,00 Kč
 
Celková částka: 34 111 540,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena