II/272 Jiřice - Benátky n. Jiz., II/280 Domousnice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/01.00017
Zahájení projektu: 15. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje, a to zejména obcí Jiřice, Benátky nad Jizerou, Domousnice až na hranice kraje. Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována metoda recyklace na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 961 880,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 052 096,00 Kč
 
Celková částka: 27 013 976,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena