Jednotný informační systém v Průhonickém parku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/29.00621
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V rámci projektu dojde ke zřízení Jednotného informačního systému v Průhonickém parku a vyznačení základního naučného návštěvnického okruhu s cílem zvýšit informovanost návštěvníků Průhonic. Jednotný informační systém bude zahrnovat rozmístění infopanelů různé velikosti po Průhonickém parku, audiosystém (sluchátka) a aktualizaci webových stránek. K naučnému okruhu bude vytvořena doprovodná mapa.
Informace budou uváděny v českém, anglickém a německém jazyce. Webové stránky budou přeloženy do znakové řeči.
Projekt je realizován s cílem zvýšit informovanost návštěvníků Průhonického parku a zlepšit tím kvalitu poskytovaných služeb.
Do projektu jsou zapojeni 2 partneři - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - kongresové centrum a APPN o.s., Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 555 367,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 450 947,00 Kč
 
Celková částka: 3 006 314,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena