Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec (MVS VCH)

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Hornické muzeum Příbram
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/05.00089
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu zkvalitnění nabídky cestovního ruchu dané lokality a z důvodu záchrany vybraných objektů lidové architektury, kterým navíc bezprostředně hrozí jejich zánik, pokud nedojde okamžitě transferem k jejich záchraně. Chceme jím dosáhnout zachování a prezentace kulturního dědictví v podobě jediného Skanzenu v jižní části Středočeského kraje, zároveň přispět k dalšímu zkvalitnění nabídky turistických možností. Cíle projektu chceme dosáhnout záchranou, transferem a znovupostavením hodnotných ohrožených objektů - roubeného mlýna z Radešic, roubené stodoly z Mašova, roubeného seníku z VÚ Brdy a roubeného domu z Jiví. Projekt přispěje k aplikaci edukativních programů, ke zkvalitnění sociálního zázemí Skanzenu a dalších služeb v rámci cestovního ruchu, jehož nárůst se tímto projektem očekává. Plánované aktivity bude realizovat Hornické muzeum Příbram ve své pobočce - Skanzenu Vysoký Chlumec.
Správná adresa žadatele: Nám. Hynka Kličky 293, Příbram.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 855 054,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 856 774,00 Kč
 
Celková částka: 25 711 828,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena