Podlipansko všemi smysly - turisté vítáni

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MAS Podlipansko, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.3.00/18.00371
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 15. 6. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obyvatelé ČR nemají dostatek marketingových informací o turistických příležitostech
v tuzemsku, kampaně cestovních kanceláří propagujících zahraniční turistické destinace překrývají nabídku z českých regionů. Toto se týká i Podlipanska.
Region Podlipansko má co nabídnout, jak z hlediska množství kulturních památek, tak přírodních klenotů.
Cílem projektu je propagace regionu Podlipansko (součást Turistické oblasti Střední Čechy Polabí) jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku.
Cílem je vytvořit komplexní propagační a informační nástroje
poukazující na turisticky zajímavé cíle a služby v Podlipansku.
Projekt bude realizován za účasti partnerů - Zlatý pruh Polabí (destinanční management TO Střední Čechy - Polabí), Polkost,s.r.o (významný aktér veřejné dopravy ve Středočeském kraji) a dalších právnických osob, které mají značný význam pro cestovní ruch v regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 133 053,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 376 580,00 Kč
Soukromé zdroje: 175 278,00 Kč
 
Celková částka: 2 684 911,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena