SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MONÍNEC s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.1.00/04.00023
Zahájení projektu: 23. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC představuje komplexní projektový záměr, zaměřený na rozšíření a zkvalitnění spektra poskytovaných služeb CR v areálu Monínec (Sedlec-Prčice). Projekt reaguje na poptávku návštěvníků po kvalitních službách CR, bude mít však pozitivní dopad na rozvoj celého mikroreg. Primární orientace projektu je na zimní aktivity, využití infrastruktury projektu však bude celoroční. Projekt je v souladu s cíli ROP SČ, strateg. dokumenty kraje i mikroregionu.
V rámci projektu bude vybudováno nové sportovně-relaxační zařízení, zařízení pro kongresový cestovní ruch, doplněné o zařízení pro poskytování stravovacích služeb a o nové ubytovací kapacity, a to ve vazbě na v souč. poskytov. služby v areálu, které budou tímto projektem rozšířeny a zkvalitněny.
Plánované aktivity bude realizovat spol. Monínec, s.r.o., a to v obd. duben až prosinec 2008. Celkové výdaje na projekt (včetně DPH) jsou 220,0 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 172,5 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 47,5 mil. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 500 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 500 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 115 525 751,00 Kč
 
Celková částka: 165 525 751,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena