Vnitřní a vnější expozice Muzea

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Nadace českého kubismu
Registrační číslo: CZ.1.15/2.2.00/05.00100
Zahájení projektu: 10. 10. 2008
Ukončení projektu: 26. 2. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předložený projekt řeší vytvoření vnitřní a vnější expozice muzea, které je zřizováno v nemovité kulturní památce - Bauerově vile v Libodřicích od architekta Josefa Gočára, který ji na začátku 20. stol. postavil v kubistickém slohu. Projekt navazujena investiční akci podpořenu z programu SROP, kdy byla rekonstruována samotná Bauerova vila.

V rámci projektu bude zkvalitněna nabídka volnočasových aktivit pro turisty přicházející do regionu, kdy jim bude zpřístupněna tato unikátní památka včetněodpovídajícího výstavního zázemí. Kubistická architektura je z hlediska světového kulturního dědictví originální české specifikum a prozatím žádná památka obdobného druhu není zpřístupněna návštěvníkům jako muzeum.

Zásluhou realizace projektu bude pro návštěvníky dotčeného venkovského regionu rozšířena možnost, jak kvalitně trávit svůj volný čas. Tato zpřístupněná památka má pro region nejen značnou kulturní hodnotu, ale může znamenat z hospodářského hlediska také výrazný prorůstový dopad.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 997 770,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 588 515,00 Kč
Soukromé zdroje: 858 347,00 Kč
 
Celková částka: 11 444 632,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena