Chráněné bydlení na Kolínsku, aneb dokážeme, že to dokážeme!

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/26.00415
Zahájení projektu: 8. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je nákup vytipované nemovitosti - rodinného domu se zahradou v lokalitě Kolínska (v rámci obcí nad 500 obyvatel ve správním obvodu města Kolín) za účelem vybudování chráněného bydlení pro 4 - 5 klientů Zvonečku Bylany.
Tato potřeba vychází z nutnosti integrování těchto lidí do běžné společnosti a umožnění jejich plnohodnotné zařazení do společnosti. Zvoneček Bylany, poskytovatel soc. služeb eviduje značný převis zájemců o toto bydlení z řad klientů a jejich zástupců již dlouhodobě, na přidělení takovéhoto místa existuje dlouhá čekací listina. Dalšími aktivitami projektu jsou drobné stavební úpravy, které nepodléhají stavebnímu povolení a doplnění vybavení nemovitosti interiérovým zařízením.
Žadatel záměr prokonzultoval se svým zřizovatelem, je ustanoven kvalitní projektový tým a jsou řádně uzavřeny partnerské smlouvy a připraveny podklady pro realizaci. Záměr projektu byl prodiskutován s klienty sociálního zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 017 838,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 885 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 903 339,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena