Dětské hřiště v areálu BIOS - I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Nové Strašecí
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/31.00672
Zahájení projektu: 5. 5. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci tohoto projektu bude rekonstruována část volnočasového areálu haly BIOS na dětské hřiště. Konkrétně bude pořízen soubor hracích prvků pro dětské hřiště (2 větší prvky typu věží a 4 menší prvky typu houpaček), zrekonstruovaná plocha pro ?házení na koš?, plocha se stolem na ping-pong, postaveno 30 bm chodníku s rampou pro možnost bezbariérového vstupu, provedeny potřebné terénní úpravy a osázena tráva.
Narozdíl od přiložené dokumentace pro územní rozhodnutí nebude v rámci I. etapy tohoto projektu řešena zeleň (dřeviny), mobiliář (lavičky, koše) a chodník mezi volejbalovým hřištěm a prostorem dětského hřiště.
Projekt je cílen na obyvatele města Nové Strašecí - děti a mládež (2-15 let), příp. jejich rodiče.
Cílem projektu je zvýšení kvality života městských obyvatel, dostupnosti a kvality volnočasových aktivit ve městě a zvýšení atraktivity města pro potenciální obyvatele.
Těchto cílů bude dosaženo realizací dětského hřiště v areálu haly BIOS.
Realizace proběhne dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 340 467,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 122 689,00 Kč
 
Celková částka: 463 156,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena