Dostavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Neratovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/24.00428
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti vzdělávání, tj. v tomto případě zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb ve Středočeském kraji.
Projekt je určen pro současné a budoucí žáky ZŠ Ing. M. Plesingera- Božinova v Neratovicích, kteří poptávají využití učebny informatiky a výpočetní techniky, učebny jazyků a cvičného bytu a také bezbariérový přístup do budovy školy. A dále pro neziskové subjekty města Neratovice a okolí poptávající využití odborných učeben.
Obecným cílem projektu je rozšíření, zpřístupnění a zkvalitnění výuky v základní škole Ing. M. Plesingera- Božinova Neratovice, aby bylo dosaženo shody mezi rozsahem a kvalitou veřejných služeb a poptávkou po nich.
Cíl projektu bude dosažen výstavbou 3 bezbariérových odborných učeben, zavedením moderních technologií do výuky, výstavbou výtahu a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby tělesně postižené.
Plánované aktivity budou realizovány členy projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 199 968,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 935 101,00 Kč
 
Celková částka: 25 135 070,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena