Moderní technologie pro Klaudiánovu nemocnici

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/33.00692
Zahájení projektu: 30. 4. 2010
Ukončení projektu: 15. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení nových či inovovaných zdravotnických technologií zejména pro anesteziologicko - resuscitační oddělení, oční oddělení, porodnicko - gynekologické oddělení, oddělení nukleární medicíny, dále pro urologické a kardiologické oddělení. Projekt je určen pacientům této nemocnice a široké veřejnosti.Projektem lze velkou měrou přispět k zvýšení kvality služeb na zmíněných odděleních, a tím k celkovému zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb. Plánované aktivity bude realizovat projektový tým složený z odborníků na danou problematiku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 728 271,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 069 694,00 Kč
 
Celková částka: 53 797 966,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena