Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/61.01202
Zahájení projektu: 14. 5. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je na jedné straně rekonstrukce a obnova interiérů a inženýrských sítí objektu dílen odborného výcviku při SOŠ a SOU Kladno, Dubská, a dále modernizace a inovace vybavení těchto pracovišť technickými učebními pomůckami a modernímitechnologiemi nezbytnými pro zajištění vysoké odbornosti absolventů a osvojení praktických dovedností žádaných na trhu práce.
V důsledku projektu dojde ke zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce, zvýšení motivace studentů ke studiu, a rovněž ke zvýšení motivace a odbornosti pedagogických pracovníků.Výstupy projektu výrazně zkvalitní poskytované veřejné služby v oblasti středního odborného vzdělávání.
Projekt bude mít celou řadu pozitivních dopadů a synergických efektů zvyšujících kvalitu života obyvatel města, i celého regionu vedoucích dále k celkovému zlepšení socioekonomické situace ve městě a přilehlém regionu.
V rámci projektu bude modernizováno 6 elektrodílen, 2 autodílny a 1 elektrolaboratoř v budově dílen odborného výcviku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 238 364,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 630 300,00 Kč
 
Celková částka: 10 868 665,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena