Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Církvice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/42.00808
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice reaguje na nevyhovující a především dlouhodobě neudržitelný stav zázemí pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Církivce, a zázemí pro činnost místních sportovních organizací TJ Církvice a SK Církvice. Současněsi projekt klade za cíl rozšíření využitelnosti stávajícího objektu o další služby v oblasti volnočasových aktivit vybudováním posilovny, sálu pro stolní tenis a klubovny - zázemí pro konání zájmových, kulturních a společenských akcí.
V rámci projektu bude budova kompletně rekonstruována, zateplena a odizolována proti pronikání půdní vlhkosti, a vnitřní prostor objektu bude rozšířen o cca 30% přístavbou nadzemního podlaží nad jedním z bočních traktů. Díky tomuto rozšíření bude možné vyřešit vnitřní prostor tak, aby hygienické zázemí budovy vyhovovalo její kapacitě a platným normám. Díky zmíněnému rozšíření bude rovněž možné rozšířit využitelnost objektu o výše zmíněné služby.
Realizace je plánována na období 6/2010 až 5/2011.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 719 932,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 923 070,00 Kč
 
Celková částka: 6 643 003,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena