Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Mikovická - 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Kralupy nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/12.00224
Zahájení projektu: 17. 6. 2008
Ukončení projektu: 22. 12. 2008
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt "Rekonstrukce a přístavba mateřské školy Mikovická - 1. etapa" reaguje na aktuální situaci v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Kralupy nad Vltavou. V posledních letech je zde převis poptávky po umístění dětí do mateřské školy nad nabídkou. Město se rozhodlo reagovat na tuto situaci zvýšením kapacity jednoho ze zařízení. Pro školní rok 2008/2009 bude navýšena kapacita o 25 nových míst.
Předkládaný projekt řeší 1.etapu rekonstrukce a přístavby objektu Mateřské školy Mikovická v Kralupech nad Vltavou. Předmětem této etapy je adaptace stávajících prostor bytu správce, prádelny, žehlírny a technického zázemí na samostatnou třídu pro 25 dětí s provozním zázemím a úpravu stávajících kanceláří vedení školy. Další částí této etapy výstavby je přemístění stávající technologie kotelny do nových prostor v objektu a další nutné úpravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 229 320,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 746 350,00 Kč
 
Celková částka: 4 975 671,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena