Spolkový dům v Trhovém Štěpánově

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Trhový Štěpánov
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/32.00623
Zahájení projektu: 2. 8. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce, dostavba a vybavení chátrajícího objektu, navazujícího na muzeum v Trhovém Štěpánově, který bude sloužit jako SPOLKOVÝ DŮM s dosud chybějícím zázemím pro kulturní, společenskou a spolkovou činnost místních obyvatel všech věkových skupin.
Projekt vychází ze společné iniciativy vedení města, místních spolků i občanů, kteří na společných setkáních vytvořili záměr projektu včetně způsobu využití prostor a jejich vybavení.
V rámci projektu vzniknou místnosti pro setkání spolků, společenský sál pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit od koncertů, přes divadla po přednášky, bude obnovena a zpřístupněna zahrada i dvůr.
Aktivní muzeální spolek rozšíří své aktivity v organizaci tradičních venkovských akcí a výstav v průběhu roku, rodiče s dětmi naleznou bezpečné zázemí v průběhu dne, mladí hasiči, myslivci i vinaři mohou celoročně schůzovat ve vytápěných prostorách, senioři získají prostory a prostřednictvím internetu i nové informace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 497 457,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 852 492,00 Kč
 
Celková částka: 12 349 949,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena