Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Říčany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/39.00838
Zahájení projektu: 1. 12. 2010
Ukončení projektu: 28. 8. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmět projektu a specifické cíle projektu:
Zřízení jedné nové učebny nad stávajícím služebním bytem, která bude sloužit jako zázemí pro rozvoj zájmové činnosti dětí a pro posílení výtvarných prvků výuky v MŠ, zvýšení kapacity MŠ o 12 dětí.
Zřízení nové střechy budovy s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a celý objekt MŠ architektonicky a pohledově sladit.
Zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem s cílem snížit tepelné ztráty a zlepšit mikroklima objektu.
Dále by mělo dojít k výraznému zlepšení vnitřního klimatu ve třídách
navržením předokenních rolet, které omezí jednak přehřívání místností
orientovaných na jih v letních měsících a jednak umožní zatemnění tříd v době
poledního spánku dětí nebo v době promítání.
Zřízení nového víceúčelového hřiště a pořízení nového vybavení zahrady.
Modernizace vnitřního vybavení MŠ, včetně pořízení nových IT prvků pro zkvalitnění výuky.
Pořízení keramické pece pro zintenzivnění výuky výtvarně zaměřené.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 553 854,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 865 255,00 Kč
 
Celková částka: 10 419 110,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena