Výstavba mateřské školky na pp. 186/8 k. ú. Jevany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Jevany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00452
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt se zaměřuje na odstranění výrazných nedostatečných kapacit mateřských škol v regionu.
Projekt je určen pro obyvatele obce Jevan a obyvatele okolních obcí, u kterých lze vzhledem k rozumným dojezdovým vzdálenostem předpokládat umístění dětí z těchto obcí v nové mateřské školce v Jevanech.
V rámci projektu žadatel hodlá dosáhnout zvýšení kvality veřejných služeb a kvality života v obci a v regionu. Projekt zvýší rovněž možnosti pracovního uplatnění zaměstnanců pobývajících nyní na rodičovské či mateřské dovolené.
Cílů projektu hodlá dosáhnout žadatel prostřednictvím výstavby nové mateřské školy o kapacitě 50 dětí v obci Jevany.
Plánované aktivity projektu bude realizovat obec Jevany, a to v partnerství s dalšími institucemi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 503 971,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 265 406,00 Kč
 
Celková částka: 21 769 377,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena