Zvýšení kapacity MŠ v Dobrovici

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Dobrovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00441
Zahájení projektu: 1. 8. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci projektu bude v prostorách hospodářského pavilonu mateřské školy na místě bývalé kuchyně vybudováno nové oddělení mateřské školy v Dobrovici. Realizací projektu tak budou využity stávající nevyužívané prostory.
Nové oddělení zvýší kapacitu mateřské školy o 24 dětí, což představuje nárůst kapacity o 33 %.
Projektem žadatel reaguje na stávající poptávku obyvatel regionu po mateřské školce, která výrazně převyšuje dostupnou nabídku. V roce 2008 se do školky přihlásilo 59 dětí a 31 dětí muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto.
Žadatelem o dotaci je město Dobrovice. Provozovatelem bude Základní škola a mateřská škola Dobrovice, která je organizací zřízenou žadatelem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 713 388,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 478 832,00 Kč
 
Celková částka: 3 192 221,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena