Gočárovy domy

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22211
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem předloženého projektu je provedení komplexní rekonstrukce památkově chráněných objektů - 2 Gočárových domů. Domy byly navrženy architektem Josefem Gočárem v roce 1920 pro Kbelské letiště jako tzv. zatímní domky. V rámci projektu budou oba domy obnoveny a využívány jako: 1 )vzdělávací středisko a galerie ZOO Praha a 2) provoz s občerstvením.
Technický stav obou objektů je v současné době havarijní a nejsou v současnosti nijak využívány. Důvodem realizace předloženého projektu je zejména záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů.
Primárními uživateli projektu budou zejména návštěvníci ZOO a žáci a studenti základních a středních škol.
Projektem bude dosaženo opětovné zprovoznění obou domů a to funkcí, která je velmi blízká historickému určení domů.
Cílů projektu bude dosaženo provedením rekonstrukce obou domů a jejich přemístění ze záplavové zóny Vltavy.
Veškeré aktivity spojené s realizací projektu bude zajišťovat žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 093 976,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 067 184,00 Kč
 
Celková částka: 39 161 160,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena