Revitalizace zahrady Kinských

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22014
Zahájení projektu: 15. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace významné části Zahrady Kinských a dětského hřiště, které je její součástí. Projekt revitalizace zahrnuje stávající sítě parkových cest, venkovní schodiště, serpentiny a drobných zahradní zídky. Součástí jsou i další související inženýrské objekty, jako zahradní dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro napojení dvou drobných kašen, stávající kašna včetně jejího napojení na užitkovou vodu, stávající opěrná zeď, veřejné parkové osvětlení a slavnostní osvětlení, sadové úpravy, kácení dřevin a ochrana stávajících stromů, dřevěné zábradlí a v neposlední řadě doplnění parkového mobiliáře atd. Revitalizační práce týkající se dětského hřiště budou navíc zahrnovat obnovu herních prvků, přizpůsobení terénu a rostlinného materiálu, kovového oplocení. Smyslem realizace projektu je zajistit potenciálním uživatelům této zahrady kvalitní prostředí pro trávení jejich volného času a zároveň zachovat celkový ráz a význam této zahrady v rámci parků hl. m. Prahy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 94 899 536,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 711 226,00 Kč
 
Celková částka: 107 610 763,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena