Centrum aplikované genomiky solidních nádorů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Genomac International, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22213
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je technologicky vybavit centrum zaměřené na výzkum a vývoj metodiky, experimentálních postupů a souvisejících produktů pro molekulárně-genetickou analýzu častých forem solidních nádorů v rámci aplikovaného klinického výzkumu. Centrumse bude zabývat primární diagnostikou onemocnění, monitoringem a predikcí jeho efektivní léčby s cílem včasného záchytu progrese a generalizace s využitím molekulárně-genetických a epigenetických markerů. Výzkumné projekty budou zaměřeny na maligní onemocnění plic, kolorekta, slinivky, prostaty a prsu. Projekt je tak v souladu s DZSV v ČR.
Výstupem projektu bude rozšíření prostor určených pro VaV v oblasti molekulární biologie o dvě nové laboratoře o rozloze 50 m2 a jejich vybavení laboratorními přístroji.
Projekt rozšíří kapacity žadatele ve VaV, který je největší soukromou laboratoří aplikovaný výzkum v prediktivní molekulární onkologie a posílí jeho stávající spolupráci ve VaV s pracovišti veřejného sektoru (VŠ, nemocnice, atd.).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 372 128,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 595 081,00 Kč
Soukromé zdroje: 991 803,00 Kč
 
Celková částka: 4 959 012,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena