Jít dál, být blíž - odborný i lidský rozvoj multidisciplinárního týmu mobilního hospice Cesta domů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/31687
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení péče o umírající v hlavním městě, především těch, kteří si přejí zemřít doma. Projekt rozvíjí potenciál multidisciplinárního týmu jediného mobilního hospice v Praze. Navazuje jak na zkušenosti sedmiletého působení Cesty domů, tak na dobrou praxi hospiců v Evropě, kde paliativní péče prodělala dynamický rozvoj a posléze i své zakotvení v systému zdravotně sociální péče.Cílem projektu je přiblížit profesionální úroveň organizace k úrovni evropských paliativních zařízení.Pozitivní dopad pocítí klienti -umírající a jejich rodiny v Praze.
Proč je nutné projekt realizovat
Cesta domů je svého druhu ojedinělá organizace, která je modelovým projektem pro podobná zařízení v republice. Vyrostla na odborných znalostech, ale i z entusiasmu zakládajících členů. Nyní je třeba tým, který se ze tří osob rozrostl na 40 zaměstnanců, dále profesionalizovat, a to především na rovině vzdělávání v komunikaci se spolupracovníky i klienty s cílem dlouhodobé udržitelnosti kvalitních zaměstnanců a tím i kvalitní péče.
Pro koho je projekt určen (cílová skupina)
Pro zaměstnance, členy multidisciplinárního týmu, kteří pracují s umírajícími v Praze. 90% zaměstnanců tvoří ženy, značná část z nich má velký zájem i potřebu sladit svůj odborný život s péčí o rodinu.
Čeho a jak chceme v projektu dosáhnout (základní cíle a výstupy projektu)
1.Vytvoření a ověření vzdělávacího plánu organizace specializovaného na inovativní službu mobilního hospice (B)
2. Vzdělání a vyškolení zaměstnanců v potřebných oblastech (komunikace, jazyky, informační technologie) (B)
3. Vytvoření a ověření systematické podpory zaměstnanců, kteří pečují o rodinu, (C)
4. Vytvoření a ověření on-line klientského systému, který práci v alternativních formách (pružná pracovní doba, částečné úvazky atp.) a v terénu zefektivní. (C)
Kdo bude aktivity realizovat
Tým vedoucích pracovníků multidisciplinárního týmu mobilního hospice a externí lektoři.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 175 636,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 089 818,00 Kč
 
Celková částka: 7 265 455,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena