Univerzitní školka ČVUT v Praze

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/32191
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování a provozování univerzitní školky na ČVUT v Praze. Kapacita školky bude 50 dětí, které budou rozděleny do 3 heterogenních tříd. Školka bude situována v přízemí Masarykovy koleje v prostorách univerzitního kampusu v Dejvicích. Tato lokalita byla zvolena jako nejvhodnější vzhledem ke své centrální poloze a je v docházkové vzdálenosti z rektorátu, většiny fakult i studentských kolejí.
Univerzita se rozhodla pro realizaci vlastní firemní školky z důvodu nedostatku míst ve školkách na území hl. města Prahy jako pomoc svým zaměstnancům a studentům. Zaměstnancům umožní dřívější návrat z rodičovské dovolené a studentům umožní dostudovat i v případě založení rodiny v průběhu studia. Dalším podnětem pro realizaci byla anketa, která proběhla mezi zaměstnanci a studenty ČVUT, kde se ve prospěch školky vyjádřilo 98,4% zúčastněných zaměstnanců a 89,3% zúčastněných studentů.
Projekt je určen pro zaměstnance a studenty ČVUT, kterým umožní sladit rodinný i pracovní život.
Vsoučasné době je dokončen stavební projekt na rekonstrukci prostor vč. studie interieru vyčleněných pro univerzitní školku. Je podána žádost o stavební povolení. Celou rekonstrukci prostor bude financovat univerzita.
Dílčími cíli řešenými projektem OPPA :
- vybavení interiéru školky nábytkem, provozním a venkovním vybavením
- vypsání výběrového řízení a výběr personálu - ředitel MŠ a další personál (učitelky, zdravotní sestra, pomocný personál)
- zajištění služeb pro MŠ (stravování dětí, prádelna)
- přihlašování, výběr a zápis dětí do MŠ
- příprava školního roku a zajištění provozu v prvních 11-ti měsících
- vytvoření podkladů a podání žádosti o zápis MŠ do rejstříku škol.
Plánované aktivity zajistí realizační tým dvou managerů do fáze výběru ředitele školky. Všechny další aktivity budou realizovány ve spolupráci s ředitelem MŠ, provoz školky ve spolupráci s veškerým personálem školky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 089 815,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 855 915,00 Kč
 
Celková částka: 5 945 731,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena