Inovace ŠVP Provoz a ekonomika dopravy v SŠES Praha 10

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/32275
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt Inovace ŠVP Provoz a ekonomika dopravy v SŠES Praha 10 (Střední škola elektrotechniky a strojírenství) je zaměřen na inovaci výše uvedeného ŠVP se zaměřením na železniční dopravu a přepravu prostřednictvím nových metodických, výukových a studijních materiálů a jejich ověření ve všech ročnících oboru ve školním roce 2010/2011.

Inovace ŠVP a nové materiály budou tvořeny odborníky, kteří jsou součástí šestičlenného realizačního týmu. Do projektu je zapojen partner - společnost České dráhy, a.s. (ČD, a.s.). SŠES Praha 10 a ČD, a.s spolu dlouhodobě spolupracují. Inovovaný ŠVP bude co nejvíce navazovat na požadavky trhu práce a budou do nich promítnuty znalosti a zkušenosti největšího potencionálního zaměstnavatele absolventů SŠES Praha 10. Oproti stávajícímu stavu budou do ŠVP zakomponovány větší rozsahy oborných témat a učební praxe, jež pomohou žákům při získávání kompetencí a znalostí v rámci přípravy na své budoucí povolání.

V návaznosti na invaci ŠVP a zkvalitnění výuky je třeba vytvořit odpovídající zázemí pro realizaci odborné výuky, které dosud chybí. Součástí zkvalitnění výuky od školního roku 2010/2011 je modernizace vybavení dopravního sálu, který slouží v rámci výuky k nácviku činností a dovedností potřebnýchpro výkon dopravních profesí u ČD, a.s.
Realizace projektu je plánována v období 1. 1. 2010 - 30. 6. 2011 (tzn. 18 měsíců) prostřednictvím dvou klíčových aktivit:
- Inovace ŠVP Provoz a ekonomika dopravy a ověření ve výuce
- Modernizace dopravního sálu v souvislosti s inovací ŠVP Provoz a ekonomika dopravy
Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci 1. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na železniční dopravu a přepravu, část nových materiálů a výuka v modernizovaném dopravním sále bude ověřena také na žácích 2. - 4. ročníku stávajícího oboru Operátor provozu a ekonomiky dopravy.
Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 301 897,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 229 746,00 Kč
 
Celková částka: 1 531 644,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena