Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31430
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Obor adiktologie je jedním z nejprogresivnějších oborů a v současnosti se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rozvíjí v rámci bakalářského studia. Trh práce a praxe v oblasti závislostí jak při práci s klientem, tak i na administrativních pozicích si však vyžadují stále více lidí hloubkově vzdělaných v oblasti adiktologie. Cílem projektu je vybudovat zázemí pro magisterské studium adiktologie, které by kromě hloubkového navázání na již běžící bakalářské studium ho také tematicky rozšířiloo problematiku epidomiologie, statistiky, ekonomiky a.j., které jsou nevyhnutné na komprehensivní zvládnutí problematiky. Poskytnutí zázemí pro rozvoj výzkumu v oboru, který je nevyhnutný na získání poznatků potřebných na zvrácení trendu, co se týčeužívání drog a souvisejících onemocnění, porovnatelného s jinými evropskými i mimoevropskými institucemi je druhou složkou projektu. Obě složky budou pokrývat základní oblasti oboru adiktologie.
Cílovou skupinou jsou proto všichni zájemci o studium tohoto oboru, odborníci z praxe, pedagogický a výzkumní pracovníci a organizace zabývající se závislostmi, se kterými bude navázána spolupráce, ať už vzdělávací či výzkumné povahy. Důraz je kladen na rozšíření personální a technologické kapacity, na síťování a zkvalitnění vzdělávacích a výzkumných aktivit a na přenos znalostí (know-how) a nejnovějších informací ze zahraniční spolupráce do ČR.
Projekt bude realizován především zaměstnanci Centra adiktologie.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 612 998,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 752 308,00 Kč
 
Celková částka: 5 365 307,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena