Břeclav - úpravna vody Kančí obora

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/1.2.00/09.06203
Zahájení projektu: 2. 4. 2013
Ukončení projektu: 29. 10. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Úpravna vody v Kančí oboře se po čtyřech desítkách let provozu dostala na hranici své provozuschopnosti. Společně s modernizací stávající technologické linky došlo i k úpravám v samotném areálu a k vybudování moderně vybavené akreditované laboratoře nepřetržitě kontrolující kvalitu vyráběné pitné vody v rámci celé vodovodní sítě. Nové kalové hospodářství eliminovalo množství produkovaných odpadů, což je pozitivní pro životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 272 336 643,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 48 059 407,00 Kč
 
Celková částka: 320 396 050,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena