Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice-rekonstrukce stokové sítě-I.etapa, modernizace kalové koncovky ČOV

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Bohuňovice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00140
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 8. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt "Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice" zahrnuje dva samostatné projekty, jejichž snahou je zkvalitnění likvidace a odvádění odpadních vod v obci Bohuňovice.
1 projekt - rekonstrukce stávající stokové sítě v povodí sběrače A v obci Bohuňovice. Rekonstrukce řeší stavební úpravy starých, stavebně nevyhovujívích betonových stok, spočívající v jejich výměně za stoky plastové. Nové stoky z kanalizačních trub z PVC budou ukládány v trasách původních stok.
Délka rekonstruované stokové sítě 2,07 km.
2 projekt - Modernizace kalové koncovky ČOV. Likvidace kalů ve stávajícím provozu čistírny odpadních vod Bohuňovice probíhá napouštěním kalu ze zahušťovací nádrže do odvodňovacích kontejnerů s dávkováním flokulantu v armaturní komoře. Částečně odvodněný kal je následně odvážen. Uvedené technologie je již zastaralá a zahuštění kalu neodpovídá současným technickým možnostem a z toho vyplývají i zvýšené provozní náklady.
Cílem navrhovaného řešení je snížení množství vody v odváženém kalu, zautomatizováním provozu a usnadnění obsluhy.V budoucnu se očekává využití kalu v biostanici ZD Bohuňovice, která se v současné době buduje. Rovněž kal bude využit při rekultivaci Hájku ( místní část katastru Moravské Loděnice).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 291 685,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 639 708,00 Kč
 
Celková částka: 10 931 393,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena