Odkanalizování části Vratimov

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Vratimov
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/09.03614
Zahájení projektu: 13. 7. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Navržená splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody téměř ze všech nemovitostí v oblasti Na Podlesí, U Březinek a části ulice K. Velčovského. Napojeny nebudou pouze nemovitosti, jejichž odkanalizování vzhledem ke zvolené koncepci není možné a nemovitosti na odlehlých místech, jejichž odkanalizováním by neúměrně vzrostly náklady na stavbu. Gravitační kanalizační stoky budou vedeny zastavěným územím. V místech, kde to místní podmínky umožňují, budou stoky vedeny ve volném terénu, vedle zpevněných komunikací, v opačném případě, kdy to zejména umístění stávajících IS neumožňuje, budou umístěny převážně v těchto komunikacích. ČS1 bude umístěna v části Vratimov Podlesí poblíž městského lesa Důlňák.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 181 969,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 796 817,00 Kč
 
Celková částka: 11 978 786,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena