Plynofikace kotelny a regulace vytápěcího zařízení v Základní škole Kralovice - Nová 730

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Kralovice
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/07.00054
Zahájení projektu: 23. 6. 2008
Ukončení projektu: 11. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Kompletní rekonstrukce stávající teplovodní hnědouhelné kotelny na teplovodní plynovou kotelnu. Zdrojem tepla pro vytápění budou dva nové teplovodní kotle na plynná paliva o výkonu 2 x 460 kW, součástí kotlů budou i plynové hořáky. Kotle budou umístěny ve stávající kotelně s drobnými stavebními úpravami. Odtah spalin od kotle bude vyveden na střechu do volného prostoru. Spalován bude zemní plyn. V rámci projektu bude instalována rovněž regulace topného systému k zajištění chodu kotelny a optimálního využití výkonu kotle. Vytápění bude řízeno trojcestnými směšovacími ventily. Pro měření spotřeby tepla bude osazeno měřidlo do zpětného potrubí v šachtě před pavilonem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 537 817,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 624 319,00 Kč
 
Celková částka: 4 162 136,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena