Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00196
Zahájení projektu: 8. 6. 2009
Ukončení projektu: 25. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu je komplexní rekonstrukce objektů ZŠ Kamínky spočívající v těchto stavebních úpravách:
- oprava střechy se zateplením
- zateplení fasády
- výměna oken
- modernizace soustavy TUV a ÚT.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 448 505,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 255 618,00 Kč
 
Celková částka: 21 704 123,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena