Úspora energie JU

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00150
Zahájení projektu: 11. 8. 2008
Ukončení projektu: 6. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Hlavním záměrem projektu bylo snížení energetické náročnosti provozu budovy. Tento záměr byl realizován stavebními úpravami, jež jsou nutné pro splnění požadavků Energetického auditu. Realizovaná opatření vedla především k:
-snížení spotřeby energie
-snížení zatížení životního prostředí
-zlepšení pracovních a studijních podmínek lidí zdržujících se v budově JU
-snížení provozních nákladů budovy
-prodloužení životnosti budovy

Realizace návrhu opatření k dosažení plánovaného cíle projektu

Realizovaná opatření byla navržena architektem na základě energetického auditu tak, aby výsledný stav budovy odpovídal technickým parametrům, potřebným pro získání osvědčení o nízkoenergetickém standardu. K získání potřebných technických parametrů byly navrhované tyto stavební úpravy budovy:
1. zateplení obvodového pláště,
2. zateplení střešního pláště,
3. výměny oken.

Navrhované izolační materiály, technické parametry výplně otvorů, druhy nátěru ploch jsou zvoleny na základě požadavků energetického auditu. Tyto navržené materiály splňují stavební, bezpečnostní, požární normy, a nejsou v žádné oblasti ohrožením pro životní prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 109 063,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 901 599,00 Kč
 
Celková částka: 6 010 663,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena