Výstavba lokálního zdroje tepla využívající OZE pro ohřev teplé vody

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: SK Krč Praha
Registrační číslo: CZ.1.02/3.1.00/07.00609
Zahájení projektu: 28. 4. 2008
Ukončení projektu: 7. 5. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla výstavba lokálního zdroje tepla využívající OZE pro ohřev teplé vody. Byla provedena instalace solárního ohřevu (předehřevu) TUV pro sportovní areál SK Krč Altron v Praze. V rámci projektu došlo k instalaci strojního zařízení solárního ohřevu TUV. Provoz solárního zařízení je celoroční.

 

Jako zdroj tepla pro využití sluneční energie slouží ploché velkoplošné sluneční kolektory, které tvoří kolektorové pole. Strojní zařízení solárního ohřevu TUV je situováno do 1.NP objektu v technické místnosti a na střeše. Solární kolektory jsou umístěny na jižní straně střechy. Celkové kolektorové pole tvoří 3 kusy plochých velkoplošných slunečních kolektorů o ploše 3x 12 m2. Celková plocha slunečních kolektorů je 36 m2. Umístění kolektorů je navrženo ve sklonu 45° - oproti střeše ve sklonu 35°. Kolektory jsou osazeny teplotním čidlem. Měděné potrubí solárního zařízení je vedeno volně pod stropem, v půdním prostoru. Přenosovým médiem tepla ve strojním zařízení solárního ohřevu je nemrznoucí směs FWF- koncentrát, který je naředěn pro použití do teploty -30°C. Pro ohřev (předehřev) TUV slouží  stacionární zásobníkový ohřívák vody. Potrubní rozvod solárního zařízení je z měděného potrubí. Na výstupním potrubí TUV ze zásobníkového ohříváku vody je termostatický směšovací ventil, který umožňuje vyšší teplotu vody v zásobníkovém ohříváku vody. Na přívodu studené vody do zásobníkového ohříváku je umístěn pojistný ventil. Taktéž součástí solární stanice je pojistný ventil zaručující jištění soustavy solárního systému. Pro vyrovnání změn objemové roztažnosti TUV je expanzní tlaková nádoba o objemu 33l a pro regulaci solárního ohřevu elektronická řídící jednotka, která je propojena s regulací plynového kotle. Nové potrubí studené vody vedené do zásobníkového ohříváku vody je napojeno na stávající potrubí studené vody vedené do stávajícího ohříváku vody a stávající potrubí studené vody bylo zrušeno.

Díky opatřením projektu došlo k naplnění následujících cílů:

  • Snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby.
  •  Zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z procesu produkce obnovitelných zdrojů energie, a to solární energie.

Realizací projektu dochází k úsporám energie ve výši 111 GJ/rok. Produkce znečišťujících látek CO2 byla snížena o 8 000,0 kg/rok.

 

 

 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 691 185,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 121 974,00 Kč
Soukromé zdroje: 90 351,00 Kč
 
Celková částka: 903 511,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena