Zajištění energetických úspor v Mateřské škole, Na Třešňovce 603, Mariánské Lázně

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Mariánské Lázně
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00680
Zahájení projektu: 11. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Realizací projektu byly zlepšeny tepelně - technické parametry obvodového pláště budovy mateřské školy v ulici Na Třešňovce 603 v Mariánských Lázních. Bylo provedeno zateplení podhledu, oprava vstupů objektů a zateplení soklu a oprava okapového chodníčku.  

Předmětem projektu bylo:

  • zateplení obvodového pláště (jednalo se o zateplení obvodových vnějších stěn kontaktním zateplovacím systémem; zateplení střešního pláště se v této fázi dle požadavků investora neprovádělo)
  • zateplení podhledu (jednalo se o dodatečné zateplení stávající nosné konstrukce podhledu a vytvoření nového podhledu ze sádrokartonových desek)
  • oprava vstupů objektů (jednalo se o opravu stávajícího zastřešení vstupů, opravu zídek u vstupů, provedení nové dlažby na vstupních schodištích, osazení nových vypínačů a zvonků)
  • zateplení soklu a oprava okapového chodníčku (jednalo se o zateplení soklu na stávající keramický obklad při zachování stávající výškové úrovně soklu; dále bylo provedeno položení nového okapového chodníčku z betonové dlažby).

Cíle projektu - cílem projektu bylo zajištění energetických úspor při provozování objektu mateřské školy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 044 382,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 184 302,00 Kč
 
Celková částka: 1 228 684,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena