Základní škola - Osek nad Bečvou

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Osek nad Bečvou
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01070
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil zateplení přístavby základní školy v Oseku nad Bečvou. Součástí projektu bylo dodatečné zateplení všech vnějších stěn objektu fasádním zateplovacím systémem s tepelnou izolaci - polystyrenové desky tl.150 mm. V objektu byly dále vyměněna okna, dveřní výplně v předních a zadních vstupech. Nová okna jsou plastová s vyhovujícím součinitelem prostupu tepla. Součástí projektu bylo také dodatečné zateplení podlahy.
V rámci projektu zateplení přístavby základní školy došlo k demontování částí prosklených stěn a vybudování stěny nové - tato stavební úprava byla zařazena do neuznatelných nákladů projektu.
Majitelem objektu základní školy je obec a provozovatelem škola - příspěvková organizace obce. Majetkové vztahy převodu školy do vlastnictví obce ve vztahu zápisu do katastru nemovistostí jsou v současné době řešeny - doložen návrh na vklad do KN.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 140 352,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 201 238,00 Kč
 
Celková částka: 1 341 590,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena