Zateplení zdravotního střediska v Kardašově Řečici

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Kardašova Řečice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/14.24939
Zahájení projektu: 23. 9. 2014
Ukončení projektu: 14. 11. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení zdravotního střediska, aby byly dosaženy u jednotlivých stavebních konstrukcí doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla a současně aby celková průměrná hodnota prostupu tepla obálkou objektu dosahovala úrovně min.požadované dle ČSN 730540-2/2011.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 157 532,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 380 739,00 Kč
 
Celková částka: 2 538 271,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena