Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Počenice - Tetětice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Počenice - Tetětice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01191
Zahájení projektu: 18. 8. 2008
Ukončení projektu: 10. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu "Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Počenice-Tetětice" bylo zlepšení tepelně-technických vlastností budov Základní školy v obci Počenice a Mateřské školy v obci Tetětice.
Objekt  Základní školy je samostatně stojící dvoupodlažní, částečně podsklepená budova. Pochází z 50-tých let minulého století a nachází se v zastavěné části obce. Obvodové zdivo budovy je z plných cihel, okna dřevěná zdvojená, vchodové dveře dřevěné jednoduše zasklené, stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop. V rámci zlepšení tepelně technických vlastností byly provedeny následující opatření: zateplení obvodového zdiva kompaktním zateplovacím systémem, dřevěná okna a dveře byla vyměněna za plastová, strop byl zateplen minerální vatou.
Objekt Mateřské školy je v řadové zástavbě stojící dvoupodlažní částečně podsklepená budova se sedlovou střechou. Budova Mateřské školy byla taktéž postavena v 50-tých letech minulého století. Obvodové zdivo je z plných cihel, okna dřevěná zdvojená, vchodové dveře dřevěné jednoduše zasklené. Stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop. Z důvodů zlepšení energetické náročnosti budovy byly provedeny stejné úpravy jako u budovy Základní školy, došlo tedy k zateplení obvodového zdiva kompaktním zateplovacím systémem, byla vyměněna dřevěná okna a venkovní dveře za plastové, strop byl zateplen minerální vatou do dřevěného roštu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 388 930,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 421 576,00 Kč
 
Celková částka: 2 810 507,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena