Čistá obec Trojanovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Trojanovice
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00276
Zahájení projektu: 2. 6. 2008
Ukončení projektu: 29. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení množství míst na separování druhotně využitelného odpadu, zvýšení kapacity sběrných míst, zlepšení obslužnosti sběrných míst, zlepšení estetické úrovně třídících míst, dotřizování odpadu ve sběrném dvoře a vytvoření doplňkového pytlového sběru druhotně využitelného odpadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 800 399,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 246 335,00 Kč
 
Celková částka: 6 046 735,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena