Linka na recyklaci stavebních a demoličních odpadů

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: FORTEX - AGS, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/09.05493
Zahájení projektu: 7. 7. 2010
Ukončení projektu: 2. 8. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu byl pořízen drtič stavebního odpadu, díky jemuž mohlo být do provozu uvedeno mobilní recyklační centrum, které bude zpracovávat stavební a demoliční odpady. Zařízení recykluje betonovou a cihelnou suť, asfalt, zeminu a kamenivo a směsné stavební odpady.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 359 672,74 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 122 295,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 476 237,00 Kč
 
Celková částka: 8 958 205,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena