Objekt pro sběr,třídění a úpravu papírových a plastových odpadů

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OPAMETAL s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/09.05095
Zahájení projektu: 4. 2. 2010
Ukončení projektu: 1. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Výstavbou nové haly, zakoupením třídící linky s automatizovaným lisem vytříděného odpadu a manipulačního vozíku vznikl objekt pro sběr, třídění a úpravu papírových a plastových odpadů s kapacitou 10 000 tun/rok.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 906 863,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 865 917,00 Kč
Soukromé zdroje: 5 772 780,00 Kč
 
Celková částka: 11 545 560,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena