Recyklace odpadního plastu

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Stabilplastik, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00295
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 27. 8. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podnikatelského záměru ?Recyklace odpadního plastu? je instalace linky na zpracování plastových výrobků z odpadního plastu. Žadatel provozuje linku na zpracování odpadních plastů již od roku 2001, na které si ověřil funkčnost technologie azajistil plynulý odbyt výrobků. Výroba se realizuje na lince pro přípravu výrobní suroviny a na výrobní lince (extruderu). Kapacity areálu jsou dostatečné i pro instalaci nové technologie. Výrobní linka bude umístěna ve stávající hale výrobního areálu Líbeznice a pro výrobu využije stávající linku na přípravu suroviny. Nové technologické zařízení, které bude žadatel instalovat bude mít obdobnou výrobní kapacitu jako linka stávající, navíc bude žadatel instalovat nové softwarové řízení technologického procesu a nové elektronické řízení přípravy vstupní suroviny. Dosáhne tím zvýšení přesnosti technologického procesu. Elektronické řízení přípravy vstupní suroviny a řízení technologického procesu dále umožní zpracovávat surovinu ? odpad, kterýbyl doposud obtížně zpracovatelný. Surovinou technologického zařízení je plastový granulát a drť, který žadatel buď dováží od vybraných dodavatelů nebo zpracovává přímo v areálu společnosti na lince pro přípravu výroby. Granulát se zpracovává ze separovaného a přetříděného směsného komunálního plastového odpadu a plastového odpadu z průmyslové prvovýroby. Technické části výrobní linky jsou extruder (komora se šnekem, pohon, násypka, adaptéry, plnící hlava), dopravník, zásobník extruderu, separátor, hydraulický agregát, manipulátor, odformovací pracoviště, chladící jednotka, rozvody hydrauliky a vzduchu, nádrž, čerpadlo, rozvody vody a řídící jednotka. Na technologické lince je možné vyrábět velké spektrum produktů, podmínkou je vybavení příslušnými lisovacími formami. Optimální váha výrobků je 10 až 30 kg a maximální rozměr cca 1,5 m. Ve společnosti Stabilpalstik spol. s r.o. je z technického a obchodního hlediska nejdále zpracován program plastových palet (skladebná paleta, EURO paleta). Palety jsou vhodné zejména pro vlhké a agresivní prostředí v potravinářském a chemickém průmyslu, zemědělství a stavebnictví. Připravuje se i program pro další výrobky: protihlukové panely, svodidla, kabelová víka. Kapacita nové linky je plánována na 2000 tun výrobků za rok. Společnost Stabilplastik, spol. s r. o. má zajištěn pravidelný odběr výrobků ze zahraničí a ČR. Součásti projektu je vybudování manipulační živičné plochy v areálu společnosti. V rámci projektu bude rozšířena výrobní hala areálu tak, aby byl zvětšen skladový prostor pro hotové výrobky. Výrobky jsou skladovány po dobu 10 dnů přímo ve výrobní hale, kdy dochází k vyvanutí pachových látek a teprve poté jsou vyváženy na otevřené skladové prostranství k expedici. Rozšíření výrobní haly není součástí žádosti o finanční podporu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 358 796,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 063 317,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 614 742,00 Kč
 
Celková částka: 34 036 856,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena