Sběrný dvůr města Javorníku - ulice Havlíčkova

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Javorník
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00206
Zahájení projektu: 17. 9. 2008
Ukončení projektu: 12. 3. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt využívá stávající volné plochy na parcele č. 50,51,52 k.ú. Javorník pro vybudování zařízení pro sběr a shromažďování odpadů o velikosti 100 tun, sloužící obyvatelům města Javorníku. Shromážděné odpady budou následně odváženy oprávněnými osobami k dalšímu využití a odstranění. Stavba sběrného dvora obsahuje dlážděnou plochu se sběrnými kontejnery, oplocení areálu, příjezdovou komunikaci, kabelové napojení na veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci pro odvedení srážkových vod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 017 833,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 709 029,00 Kč
 
Celková částka: 4 726 862,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena