Svoz bioodpadů a tříděných složek komunálního odpadu

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Starý Kolín
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02514
Zahájení projektu: 2. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obce a města jsou podle zákona o odpadech původcem komunálních odpadů, kterými jsou
nejen odpady odkládané občany do "klasických" popelnic a kontejnerů, ale rovněž odpady,
které pochází z normálního chodu obce.
Z tohoto důvodu předkládáme náš projekt, který spočívá v pořízení odpovídající dopravní
techniky, svozových nádob a kontejnerů a zařízení k úpravě bioodpadů ze zeleně - štěpkovače.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 405 156,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 777 379,00 Kč
 
Celková částka: 5 182 535,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena