VYBAVENÍ PRO SVOZ A ÚPRAVU BIOODPADŮ A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02506
Zahájení projektu: 3. 9. 2009
Ukončení projektu: 27. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Náš projekt spočíval v nákupu dopravní techniky - malého nákladního automobilu o nosnosti do cca 10 tun a 15 ks velkoobjemových kontejnerů. Tyto velkoobjemové kontejnery budou využívány rovněž k periodickému svozu nebezpečných odpadů. Tento automobil je vybaven nástavbou, umožňujícím nést kontejnery a hydraulickou podávací rukou pro nakládku odpadů. Další součástí naší žádosti byl nákup štěpkovače dřeva, který bude umožňovat připojení na vývodovou hřídel traktoru, který již naše společnost vlastní.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 721 020,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 480 180,00 Kč
 
Celková částka: 3 201 200,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena