Výstavba sběrného dvora odpadů města Stříbro

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Stříbro
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00350
Zahájení projektu: 12. 6. 2008
Ukončení projektu: 17. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla výstavba nového, moderně vybaveného a dostatečně velkého sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr odpadů byl vybudován v části objektu bývalých kasáren ve Stříbře, které jsou v majetku města Stříbro. Město Stříbro je co do počtu obyvatel sedmým největším městem Plzeňského kraje (7800 obyvatel) a na svém území mělo doposud jeden sběrný dvůr, který jel však pro potřeby města a jeho spádového území svoji velikostí maximálně nevhovující (část dvora je na pozemcích jiného vlastníka) a není ve vlastnictví města. Kromě samotných obyvatel města je uvažováno, že sběrný dvůr budou využívat obyvatelé dalších devíti spádových obcí v okruhu do osmi kilometrů, sběrný dvůr tak bude sloužit pro cca deset tisíc obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 652 669,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 821 058,00 Kč
 
Celková částka: 5 473 727,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena