Zkvalitnění zpracování odpadu - pořízení nové moderní technologie

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: HK ŠROT, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00216
Zahájení projektu: 15. 6. 2008
Ukončení projektu: 26. 6. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Uvedený projekt zabezpečuje svoz, manipulaci kovového odpadu v kontejnerech, čímž přispívá k jeho ekologické přepravě. Rovněž jeho skladování přispívá k větší jistotě v dodržování ekologických předpisů.
Rozměrová úprava bez použití pálení pouze hydraulickými nůžkami snižuje znečišťování ovzduší.
Uvedené technologické zařízení vytvoří tak kontinuální proces úpravy, manipulace a skladování šrotu:
zařízení slouží pro úpravu a manipulaci s kovovým odpadem. Hydraulický nakládač je vybaven hydraulickými nůžkami, které slouží pro rozměrovou úpravu šrotu. Při této kombinaci lze nůžky odpojit a nakládač použít pro nakládku a vykládku uvedených kontejnerů, které zajišťují ekologické skladování a přepravu šrotu.

Předmětem projektu byl nákup Hydraulického nakladače, hydraulických nůžek a 10 kontejnerů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 177 874,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 913 742,00 Kč
Soukromé zdroje: 4 061 077,00 Kč
 
Celková částka: 10 152 693,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena