Alej podél komunikace I/35

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dolní Bečva
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01792
Zahájení projektu: 16. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je výsadba 32 ks alejových stromů s podchodnou výškou založených korun podél frekventované komunikace I/35 v obci Dolní Bečva. Součástí projektu je také úprava terénu prostoru, vysázení stromů a založení extenzivního trávníku. Výsadbou stromů došlo k oddělení silnice I/35, obytných domů a přilehlých soukromých zahrad.  

Cíle projektu - Oddělení silnice I/35 od obytných domů a přilehlých zahrad, zlepšení kvality života obyvatel, zlepšení estetické úrovně dotčené části obce Dolní Bečva, zlepšení vzhledu obce, obnova a úprava veřejného prostranství vč. obnovy zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 216 927,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 280,00 Kč
 
Celková částka: 255 208,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena