Biocentrum Nové Hájky

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Myslivecké sdružení Komořany, o.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.01557
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na rehabilitaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny středního Vyškovska, jmenovitě části katastru obce Komořany, prostřednictvím realizace opatření navržených při komplexní pozemkové úpravě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 478 737,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 84 483,00 Kč
Soukromé zdroje: 62 580,00 Kč
 
Celková částka: 625 800,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena