Obnova borovic na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01726
Zahájení projektu: 21. 4. 2008
Ukončení projektu: 12. 5. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V březnu a dubnu 2008 bylo z Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě odstraněno 13 přestárlých borovic. Po vykácení byly vyfrézovány pařezy a odstraněny dlažební kostky. Poté došlo k výsadbě třinácti sazenic nových borovic černých. Hlavní přínosy – regenerace zeleně na centrálním historickém Vratislavově nám., vytvoření příjemného zeleného místa pro odpočinek na centrálním náměstí, zachování poměru zeleně ve středové části města v zastavěném území v úzké návaznosti na dodržení
koncepce vzhledu náměstí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 658 985,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 290,00 Kč
 
Celková částka: 775 275,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena