Obnova historické aleje

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03478
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova historické lipové aleje poblíž města Hrádek nad Nisou. V minulosti byla velká většina lip podrobena necitlivým řezům, které zhoršily stav většiny stromů. Z pohledu krajinné tvorby a celkového estetického a funkčního
efektu je toto stromořadí významným krajinným prvkem. Cílem projektu je zachovat co nejvyšší počet stromů a poskytovat jim i následnou údržbu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 559 743,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 98 778,00 Kč
 
Celková částka: 658 522,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena